Plan, Beyer 1775, Tafelklavier, Preussischer Kulturbesitz/Rase