Plan, Anonymous Italien 1700, Spinett, Ringve/Martin